Deelnemers Kenniscampus Ede


Aeres VMBO Ede is een school waar je terecht kunt voor ‘groen onderwijs’. Op het vmbo kweek je je eigen groente, verzorg je dieren en experimenteer je in de natuur. CSG Het Streek in Ede is een brede school voor het voortgezet onderwijs. Het Streek is een fijne en leuke school, waar je op elk niveau het beste uit jezelf kan halen. Welke leerstroom je ook wilt gaan volgen: bij Het Streek kan dat van praktijkonderwijs tot gymnasium. 
ROC A12 is een Regionaal Opleidingen Centrum met zo’n 100 mbo-opleidingen. Daarnaast biedt het ROC voor bedrijven en particulieren vele opleidingen, trainingen en cursussen binnen haar volwassenenonderwijs (vavo), zoals reïntegratie- en inburgeringcursussen en EVC.


 Aeres MBO Ede biedt verschillende opleidingen aan in Food, Toegepaste Biologie en Infragroen. Wil jij je gaan bewijzen in de groene sector? Dan is deze school zeker iets voor jou!COG staat voor Christelijke Onderwijs Groep, Vallei & Gelderland-Midden. ROC A12, CSV, UPGRADE en het Arentheem College zijn scholen binnen het COG, gericht op inspirerend onderwijs op verschillende niveaus: praktijkonderwijs, mbo en gerichte bedrijfsopleidingen. 


CHE is dé HBO instelling op de Kenniscampus en staat voor de 10e keer op rij op de eerste plaats in de HBO keuzegids. De CHE is een christelijke leer- en werkgemeenschap en biedt een breed spectrum aan opleidingen: van Social Work tot Communicatie, Bedrijfskunde en Leraar Godsdienst. Aeres Tech is de overkoepelende organisatie van twee expertisecentra in de mobiele- en koudetechniek. Learning by doing is het motto, in een realistische trainingsomgeving. Aeres Tech adviseert, begeleidt, traint én coacht zowel bedrijven als medewerkers.


Bij Dulon College, de voormalige locatie Reehorsterweg van ROC A12, staan uitdaging, ontwikkeling en praktijk centraal. Dulon College biedt mbo-onderwijs, entreeopleidingen en vavo aan in de richtingen Zorg & Welzijn, Horeca en Veiligheid & Sport.  


Knooppunt Techniek wil de instroom in technische opleidingen vergroten. De netwerkorganisatie verbindt, ontwikkelt en ondersteunt het onderwijs in diverse techniekprojecten, op het gebied van kiezen, leren en werken. Met haar doelstellingen sluit ze aan bij de landelijke doelstelling van het Techniekpact.