Disclaimer

De door Kenniscampus Ede verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De informatie kan zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Kenniscampus Ede kan niet instaan voor de volledigheid en juistheid van de informatie. Kenniscampus Ede levert de informatie zonder enige (impliciete) garantie aangaande juistheid, volledigheid en/of geschiktheid. De informatie is uitsluitend indicatief en aan wijziging onderhevig.  

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Kenniscampus Ede, alsook overige leveranciers van informatie aan deze site aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site. Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. 

Privacy

Kenniscampus Ede respecteert de privacy van de bezoekers van deze website. De informatie die Kenniscampus Ede tijdens het gebruik van deze website verzamelt, went Kenniscampus Ede aan voor de evaluatie en verdere ontwikkeling en personalisatie van deze site. Zo tracht Kenniscampus Ede met de vergaarde informatie de toegankelijkheid en de kwaliteit van deze site te optimaliseren, waaronder begrepen 1-op-1 marketing.

Persoonsgegevens die tijdens een bezoek aan deze website worden verstrekt aan Kenniscampus Ede, kunnen in een bestand worden verzameld en opgeslagen. Verwerking van persoonsgegevens vindt louter plaats indien dit verenigbaar is met het doel van de verzameling van de persoonsgegevens, waaronder - doch niet uitsluitend - begrepen marketingdoeleinden. 

Kenniscampus Ede maakt op deze website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden waarin de persoonlijke voorkeuren van een bezoeker van de website van Kenniscampus Ede zijn vastgelegd. Cookies worden door Kenniscampus Ede gebruikt om de website zo goed mogelijk op de wensen van de gebruikers af te stemmen. Om te voorkomen dat derden inzage krijgen in persoonsgegevens raadt Kenniscampus Ede bezoekers van de website af gebruik te maken van een computer die ook met anderen wordt gedeeld. Indien gebruik wordt gemaakt van een computer die met meerderen wordt gedeeld, is Kenniscampus Ede op geen enkele wijze aansprakelijk indien bepaalde persoonsgegevens ter beschikking van derden komen.