Onderwijs en arbeidsmarkt werken samen in ‘Food Midden-Nederland’

Samenwerking in FoodValley

Het consortium ‘Food Midden-Nederland’ gaat meer mensen opleiden voor de sector food. Daarvoor kwam een flinke subsidie beschikbaar. De actieprogramma’s zijn nu gereed. Alles draait om leren en werken in food. Vanaf vlak na de brugklas tot ver na het mbo.

FoodValley heeft meer food-opgeleide mbo’ers nodig, dit partnerschap draagt daaraan bij. Bedrijven in dit consortium verzorgen regelmatig gastlessen en excursies en geven ook vorm en inhoud aan de foodopleidingen. De foodopleidingen zetten krachtig in op kennis en vaardigheden die de sector vraagt.

Scholieren worden aangemoedigd al in het vmbo te kiezen voor food. Bedrijven en opleiders laten hen vroeg proeven van het mooie werk in de foodbranche. Aansluitend slaan het mbo en de samenwerkende bedrijven de handen nog steviger ineen met focus op leren en werken in food.

Kennis en vaardigheden die de sector vraagt

Met de publiek-private samenwerking geven partijen als Arla Foods, Epos, Bieze, Yakult, Essensor en Aeres MBO Ede (voorheen AOC Groenhorst) en Hogeschool Van Hall Larenstein de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt een nieuwe impuls. Om studenten meer technische bagage te geven, werkt ROC A12 mee bij het keuzedeel productietechniek.

Duurzaam partnerschap

De partners in het consortium ‘Food Midden-Nederland’ kennen elkaar en werken al langer samen. Het verzorgingsgebied van de publiek-private samenwerking is groter dan FoodValley en strekt zich uit tot Arnhem‐Nijmegen, Veluwe, Flevoland en Utrecht. 
‘Food Midden‐Nederland’ geeft uitvoering aan de landelijke en regionale Technopacten, aan de Human Capital Agenda Agri & Food en aan de Strategische Agenda van de Regio FoodValley.

Bron: regio FoodValley